O club de ciencias é un proxecto da Xunta de Galicia para impulsar e potenciar as vocacións STEM (Ciencia, tecnoloxía, enxenería e matemáticas) fomentando especialmente  a presenza feminina no ámbito STEM.

ciencias 1.jpg